Q&A

입학안내Q&A

병역특례 관련하여 질문드립니다
이름 : GSMSE | 작성일 : 2017.03.09 11:21 | 조회수 : 540

 

안녕하세요.

 

국비 또는 KAIST장학생으로 입학하시면 연차이내 재학기간동안은 납입금 중 일부 본인 부담이 있으며 정부출연금이나 지도교수 연구비 등에서 지원을 받게 됩니다.

 

감사합니다.

 

QRcode
%s1 / %s2
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
2359 blank gsmse 지원자 2017.12.10 3
2358 blank GSMSE 2017.12.14 2
2357 blank 의과학mdphd 2017.11.27 4
2356 blank GSMSE 2017.11.27 3
2355 blank ysh 2017.11.23 5
2354 blank GSMSE 2017.11.27 5
2353 blank ysh 2017.11.27 5
2352 blank GSMSE 2017.12.05 4
2351 blank 공보의 2017.11.17 2
2350 blank GSMSE 2017.11.20 4
2349 blank ㄱㄹㅇ 2017.10.19 9
2348 blank GSMSE 2017.10.23 5
2347 blank 두통 2017.10.10 3
2346 blank GSMSE 2017.10.10 8
2345 blank 궁그미 2017.10.07 3
2344 blank GSMSE 2017.10.10 4
2343 blank 정소연 2017.10.07 4
2342 blank GSMSE 2017.10.10 3
2341 blank 여인서 2017.09.29 3
2340 blank GSMSE 2017.09.29 5
2339 blank questioner 2017.09.23 262
2338 blank GSMSE 2017.09.25 308
2337 blank 박이슬 2017.09.20 4
2336 blank GSMSE 2017.09.20 7
2335 blank 배지홍 2017.09.19 5
2334 blank GSMSE 2017.09.19 6
2333 blank 신은비 2017.09.18 6
2332 blank GSMSE 2017.09.19 4
2331 blank 이진한 2017.09.11 5
2330 blank GSMSE 2017.09.14 2