Q&A

입학안내Q&A

병역특례 관련하여 질문드립니다
이름 : GSMSE | 작성일 : 2017.03.09 11:21 | 조회수 : 973

 

안녕하세요.

 

국비 또는 KAIST장학생으로 입학하시면 연차이내 재학기간동안은 납입금 중 일부 본인 부담이 있으며 정부출연금이나 지도교수 연구비 등에서 지원을 받게 됩니다.

 

감사합니다.

 

QRcode
%s1 / %s2
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
2397 blank 김상현 2018.05.23 2
2396 blank GSMSE 2018.05.24 1
2395 blank justice814 2018.05.20 4
2394 blank GSMSE 2018.05.23 2
2393 blank 인턴십 2018.05.20 3
2392 blank GSMSE 2018.05.23 1
2391 blank ysg 2018.05.13 4
2390 blank GSMSE 2018.05.23 1
2389 blank CBK 2018.05.08 3
2388 blank GSMSE 2018.05.16 2
2387 blank 지원예정자 2018.05.08 5
2386 blank GSMSE 2018.05.23 2
2385 blank asd 2018.04.27 5
2384 blank GSMSE 2018.05.02 2
2383 blank 인턴1 2018.04.26 3
2382 blank GSMSE 2018.04.26 4
2381 blank 지원자 2018.04.17 2
2380 blank GSMSE 2018.04.18 2
2379 blank KSG 2018.04.05 2
2378 blank GSMSE 2018.04.05 2
2377 blank CJY 2018.04.04 2
2376 blank GSMSE 2018.04.04 2
2375 blank LJH 2018.03.23 344
2374 blank GSMSE 2018.03.23 334
2373 blank 이준호 2018.03.16 3
2372 blank GSMSE 2018.03.20 3
2371 blank ysh 2018.03.12 2
2370 blank GSMSE 2018.03.13 4
2369 blank 학부생 2018.02.20 1
2368 blank GSMSE 2018.02.23 1