Q&A

입학안내Q&A

병역특례시 정규시간 외 아르바이트 질문
이름 : 돈없의 | 작성일 : 2017.03.13 23:22 | 조회수 : 1057

안녕하세요. 5년간 소득이 걱정되서 질문드립니다.


병역특례로 석,박사 과정을 밟는 중에


국비장학생이 아닌 카이스트 장학생인 경우 주말 등 정규시간 외에는 외부병원에서 일하는 것이 허용되는 건 가요?

QRcode
%s1 / %s2
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
2397 blank 김상현 2018.05.23 2
2396 blank GSMSE 2018.05.24 1
2395 blank justice814 2018.05.20 4
2394 blank GSMSE 2018.05.23 2
2393 blank 인턴십 2018.05.20 3
2392 blank GSMSE 2018.05.23 1
2391 blank ysg 2018.05.13 4
2390 blank GSMSE 2018.05.23 1
2389 blank CBK 2018.05.08 3
2388 blank GSMSE 2018.05.16 2
2387 blank 지원예정자 2018.05.08 5
2386 blank GSMSE 2018.05.23 2
2385 blank asd 2018.04.27 5
2384 blank GSMSE 2018.05.02 2
2383 blank 인턴1 2018.04.26 3
2382 blank GSMSE 2018.04.26 4
2381 blank 지원자 2018.04.17 2
2380 blank GSMSE 2018.04.18 2
2379 blank KSG 2018.04.05 2
2378 blank GSMSE 2018.04.05 2
2377 blank CJY 2018.04.04 2
2376 blank GSMSE 2018.04.04 2
2375 blank LJH 2018.03.23 344
2374 blank GSMSE 2018.03.23 334
2373 blank 이준호 2018.03.16 3
2372 blank GSMSE 2018.03.20 3
2371 blank ysh 2018.03.12 2
2370 blank GSMSE 2018.03.13 4
2369 blank 학부생 2018.02.20 1
2368 blank GSMSE 2018.02.23 1