Q&A

입학안내Q&A

병역특례시 정규시간 외 아르바이트 질문
이름 : 돈없의 | 작성일 : 2017.03.13 23:22 | 조회수 : 391

안녕하세요. 5년간 소득이 걱정되서 질문드립니다.


병역특례로 석,박사 과정을 밟는 중에


국비장학생이 아닌 카이스트 장학생인 경우 주말 등 정규시간 외에는 외부병원에서 일하는 것이 허용되는 건 가요?

QRcode
%s1 / %s2
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
2324 blank MK 2017.08.11 3
2323 blank GSMSE 2017.08.11 5
2322 blank SY 2017.08.01 2
2321 blank GSMSE 2017.08.02 2
2320 blank 하태민 2017.07.30 3
2319 blank GSMSE 2017.07.31 2
2318 blank 상식 2017.07.27 6
2317 blank GSMSE 2017.07.28 2
2316 blank 김형우 2017.07.11 4
2315 blank GSMSE 2017.07.12 3
2314 blank BMSE 2017.07.08 4
2313 blank GSMSE 2017.07.10 4
2312 blank hidunk 2017.07.06 2
2311 blank GSMSE 2017.07.06 3
2310 blank MK 2017.07.03 4
2309 blank GSMSE 2017.07.03 5
2308 blank ithaca19 2017.06.29 3
2307 blank GSMSE 2017.06.29 3
2306 blank ithaca19 2017.06.29 3
2305 blank GSMSE 2017.06.30 3
2304 blank 봉사활동 2017.06.29 4
2303 blank GSMSE 2017.06.29 4
2302 blank ithaca19 2017.06.26 3
2301 blank GSMSE 2017.06.27 6
2300 blank kim 2017.06.15 2
2299 blank GSMSE 2017.06.15 1
2298 blank RM 2017.06.13 5
2297 blank GSMSE 2017.06.14 2
2296 blank john 2017.06.12 2
2295 blank GSMSE 2017.06.13 3