Q&A

정보마당Q&A

병역특례 관련하여 질문드립니다
이름 : GSMSE | 작성일 : 2017.03.09 11:21 | 조회수 : 773

 

안녕하세요.

 

국비 또는 KAIST장학생으로 입학하시면 연차이내 재학기간동안은 납입금 중 일부 본인 부담이 있으며 정부출연금이나 지도교수 연구비 등에서 지원을 받게 됩니다.

 

감사합니다.

 

QRcode
%s1 / %s2
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
2373 blank 이준호 2018.03.16 3
2372 blank GSMSE 2018.03.20 2
2371 blank ysh 2018.03.12 2
2370 blank GSMSE 2018.03.13 4
2369 blank 학부생 2018.02.20 1
2368 blank GSMSE 2018.02.23 1
2367 blank 김석현 2018.02.10 5
2366 blank GSMSE 2018.02.12 6
2365 blank 김석현 2018.02.14 6
2364 blank GSMSE 2018.02.19 4
2363 blank KAIST 2018.01.18 2
2362 blank GSMSE 2018.01.18 2
2361 blank 지원자1 2018.01.17 3
2360 blank GSMSE 2018.01.18 2
2359 blank gsmse 지원자 2017.12.10 3
2358 blank GSMSE 2017.12.14 4
2357 blank 의과학mdphd 2017.11.27 4
2356 blank GSMSE 2017.11.27 3
2355 blank ysh 2017.11.23 5
2354 blank GSMSE 2017.11.27 5
2353 blank ysh 2017.11.27 5
2352 blank GSMSE 2017.12.05 4
2351 blank 공보의 2017.11.17 2
2350 blank GSMSE 2017.11.20 4
2349 blank ㄱㄹㅇ 2017.10.19 9
2348 blank GSMSE 2017.10.23 5
2347 blank 두통 2017.10.10 3
2346 blank GSMSE 2017.10.10 8
2345 blank 궁그미 2017.10.07 3
2344 blank GSMSE 2017.10.10 4